Visie

De overtuiging van waaruit wij opereren.

Bezoekerscentrum Ommen biedt mensen gelijke kansen om mee te doen binnen de maatschappij. Mee te doen aan activiteiten, arrangementen, mee te doen in het vrijwilligerswerk. Het motto van het Bezoekerscentrum Ommen is 'Wie goed doet, goed ontmoet'. Wij zijn er van overtuigd dat je door het geven van liefde en aandacht aan elkaar de wereld mooier, beter en waardevoller maakt.

Vanuit het Bezoekerscentrum Ommen willen we mensen gelukkiger maken het welzijn van mensen vergroten en mensen het gevoel geven dat ze er bij horen. We willen een centrum zijn waar mensen zichzelf kunnen zijn of zichzelf kunnen vinden.

´Ik kom hier graag en vind het leuk om mee te helpen´, aldus Theo Wiersema.

Iedereen is uit liefde geboren, wat op je pad komt vormt je.

We gaan er in dit centrum vanuit dat ieder mens uit liefde is geboren, elk mens heeft zich of haar manier ontwikkeld, dit is voor ieder mens anders en dat maakt ieder mens uniek. Wat er op je pad komt en de wijze waarop je daar mee omgaat of om kunt gaan vormt je.


Missie

Hoe we invulling geven aan die overtuiging.

We willen binnen vijf jaar voldoende draagvlak creëren zodat het bezoekerscentrum op eigen kracht, met steun en support van overheid, burgers en ondernemers zelfstandig kan opereren. Daarbij willen we in het kader van dagbesteding mensen een plek bieden. We willen het groene visitekaartje van Ommen zijn.

De natuur vormt de basis.

Het natuurlijk gelegen Bezoekerscentrum Ommen in het groene hart van Ommen en het Vechtdal vormt de basis. We willen door middel van buitenactiviteiten en educatieve presentaties mensen dichterbij de natuur brengen en bewuster maken van de natuur. Dit willen we realiseren door het meest duurzame centrum te worden van Nederland.

Ontwikkeling, ontspanning, vitaliteit en gezondheid staan centraal.

We willen in samenwerking met ondernemers verbindende arrangementen en activiteiten organiseren en aanbieden aan inwoners en toeristen. Activiteiten en arrangementen waarbij ontwikkeling, ontspanning, vitaliteit en gezondheid centraal staan.

'Mensen aantrekken en thuis laten voelen in Ommen'

Wij focussen ons op hartelijkheid en het verspreiden van hartelijkheid. We staan voor rechtvaardigheid, oprechtheid, positiviteit en hartelijkheid. We willen daarmee mensen meer laten houden van zichzelf van Ommen en anderen. We creëren hierdoor een vertrouwde, veilige en warme plek. Iedereen moet zich thuis voelen in Ommen.

 

  1. Behoefteonderzoek naar de behoefte van inwoners en toeristen. (2018)
  2. Werven van vrijwilligers, sponsoren, samenwerkingspartners en een vrijwilligers coördinator. (2019)
  3. Het ontwikkelen van arrangementen en de website www.bezoekerscentrumommen.nl. (2019)
  4. Het schrijven van een toekomstplan vanuit een lange termijnvisie.

 


Doelen

Wat we willen bereiken

  • Het ontwikkelen, organiseren, aanbieden en coördineren van activiteiten en arrangementen eventueel in samenwerking met andere organisaties.
  • Het ontwikkelen van een uniek groen bezoekerscentrum dat als voorbeeldcentrum fungeert. Een duurzaam energiezuinig centrum.
  • We willen de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en burgers bevorderen door een positieve en motiverende verbinder te zijn waarbij we maatschappelijke initiatieven te transformeren tot projecten en deze te begeleiden.

Visie

Wij zorgen er vanuit het Bezoekerscentrum Ommen voor dat inwoners en bezoekers zich ontspannen en thuis voelen in Ommen. Wij zijn allemaal mensen en we mogen er allemaal zijn, hooggeschoold of laaggeschoold. Ieder mens heeft zich op zijn unieke wijze ontwikkeld en iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten. Die, soms verborgen kwaliteiten en talenten, kunnen wij inzetten. Als mensen hun kwaliteiten of talenten willen ontdekken dan bieden wij hen vanuit dit centrum, als de mogelijkheid er is, een kans. 'Dit of dat kun jij niet', dat zeggen we hier niet.

Streven: drie jaar en we zijn zelfvoorzienend

We willen binnen drie jaar een zelfvoorzienend duurzaam bezoekerscentrum worden. Met inzet van sponsoren, vrijwilligers, groene organisaties, zorginstellingen. We willen een plek bieden aan mensen m.b.t. tot dagbesteding.

De natuur moet haar werk kunnen doen

Het centrum runnen we met een team vrijwilligers. We bieden gastvrijheid en onze bezoekers een warm welkom. Om te kunnen ontdekken en groeien is het belangrijk dat je dicht bij jezelf kunt blijven, bij je eigen natuur. 'De natuur moet haar werk kunnen doen' is dan ook een slogan waaraan we vasthouden. Vrijwilligers voelen zich het prettigst als ze doen wat ze leuk vinden. Dan gaan ze gemotiveerd aan de slag. De één is op zoek naar gezelligheid en wil iets te doen hebben, de ander zoekt misschien wel een uitdaging of wil zich op een bepaald gebied ontwikkelen.

Door samen te werken met andere partijen kunnen er activiteiten en arrangementen ontstaan die vanaf diverse locaties kunnen worden aangeboden. Dit biedt voor sommige vrijwilligers ook kansen om buiten de deuren van het bezoekerscentrum beleving te ontdekken. Wij werken bewust met vrijwilligers om hen de ruimte te geven om te ontdekken wat ze leuk vinden zodat ze het werk met plezier doen, want dat is van groot belang als je het goede gevoel wilt overbrengen op je bezoekers.

In de visie geef je aan wat je maatschappelijke relevantie is. Waar gaan jullie voor? Het gaat er bij de visie om dat jouw stichting in de maatschappij een trend, behoefte of gebrek heeft waargenomen en dat jullie hier op in willen spelen. Nieuwe talenten op theatergebied moeten een kans krijgen omdat zonder nieuwe talenten het theateraanbod verschraald en er geen vernieuwing meer plaatsvindt. De visie van de stichting is dat de jeugd de toekomst heeft, ook in de theaterwereld. Kinderen uit achterstandswijken hebben recht om hun verbeelding te laten prikkelen en de vrijheid die de beeldende kunst biedt is uitermate geschikt om dit voor elkaar te krijgen. De visie van de stichting is dat kinderen het recht hebben in aanraking te komen en te proeven van de vrije verbeelding van de beeldende kunst. De visie geeft dus ook weer wat de waarden zijn die de stichting belangrijk vindt bij het nastreven van haar doelen.