Natuurvrienden

Mensen die van Ommen houden, bijvoorbeeld; inwoners, toeristen, dagjesmensen, mensen die zich verbonden voelen met Ommen, kunnen een steentje bijdragen aan dit bezoekerscentrum. Zonder onze vrienden, kunnen wij dit bezoekerscentrum niet in stand houden.

Wij willen overleven, leef je mee?

Draag je steentje bij in de maatschappij. 'Wie goed doet, goed ontmoet' is ons motto.

Steun je ons? Wij zijn jou dankbaar!

'Ik ben natuurvriend en steun dit mooie burgerinitiatief.'