Comité van Aanbeveling

Natuurlijk Ommen en het Bezoekerscentrum Ommen heeft een Comité van Aanbeveling. Deze mensen hebben zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbonden om de goede naam van de organisatie te garanderen. Het comité onderschrijft en draagt de doelstellingen van Natuurlijk Ommen en het Bezoekerscentrum Ommen publiekelijk uit. Zij werven binnen hun eigen netwerk sympathisanten, waaronder donateurs.

Gezamenlijk organiseren zij een netwerk waaruit geput kan worden voor pro Deo diensten als lezingen of voor het inwinnen van vertrouwelijke adviezen. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie, waarvoor tevens opgaat dat noblesse oblige: het verplicht tot het verrichten van goede daden.

Machteld Oudshoorn

Jawad Tlemsser

Jan 't Hoen

Aristakes Jessayan

Lida Ekkelenkamp

Jan Kees Koning

Gert Veurink

Derk Cornelissen

Richard Dijk

Ben Wösten