Stichting Krishnamurti Nederland

Stichting Krishnamurti Nederland is partner van Natuurlijk Ommen. In het Bezoekerscentrum Ommen is een expositie over Krishnamurti te bewonderen. Natuurlijk Ommen organiseert vanuit het Bezoekerscentrum Ommen excursies en lezingen over Krishnamurti.

J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.

Krishnamurti vertegenwoordigt daarbij geen enkele 'school', geen enkele richting. Hij houdt zich alleen bij de feiten en is niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën of meningen. Hij heeft elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider altijd afgewezen en wenste geen 'volgelingen'. Volgens hem zijn wij zelf in staat te zien waar het om gaat en hebben wij geen geestelijke leiding nodig. Hij vraagt ons enkel om zijn woorden te gebruiken als een spiegel om onszelf te bekijken zoals wij eigenlijk zijn en het bestaan te zien als één ondeelbaar geheel.
Dan kunnen wij onszelf, op welke leeftijd we ook zijn, radicaal veranderen, niet in de loop van de tijd, maar ogenblikkelijk en door die verandering de hele structuur van de maatschappij en van onze relaties wijzigen.

Jiddu Krishnamurti by Witzel

At the feet of the master pg 2

Arrangementen over Krishnamurti