Projecten

Vanuit het Bezoekerscentrum Ommen jagen wij maatschappelijke burgerinitiatieven en ideeën aan. Er zijn initiatieven die blijven liggen, dit zijn gemiste kansen voor Ommen. Wij zetten initiatieven om in projecten die wij in het belang van Ommen steunen.