Natuurlijk Ommen en het Bezoekerscentrum Ommen

Natuurlijk Ommen is in 2014 opgericht door Marjolijn Rhee naar aanleiding van de nieuwjaarstoespraak van voormalig burgemeester Marc-Jan Ahne. Tijdens zijn toespraak spoorde hij o.a. inwoners, de 17.500 ‘coaches’ aan de zijlijn aan om daar niet te blijven en kritiek te leveren maar om op te staan, lef te tonen en initiatief te nemen om bij te dragen aan Ommen. 

De stap genomen om bij te dragen

Naast mijn commerciële kant heb ik een sociale en creatieve kant. Na de toespraak ben ik gaan nadenken over de wijze waarop ik iets kan betekenen voor Ommen, maar wat?  Ik heb onderzocht wat voor informatie er te vinden is en waar partijen zich mee bezig houden. Ik kwam tot de conclusie dat er geen portaal is waarin we laten zien wat Ommen allemaal te bieden heeft. Onvoorstelbaar eigenlijk dat Ommen als dé toeristische trekpleister of wel het kloppend hart in het Vechtdal niet een portaal heeft waar o.a. toeristen en inwoners een uitgebreid beeld krijgen van Ommen en worden geïnformeerd.

In februari 2014 heb ik de stap genomen en ben ik dit breed opgezette portaal gaan ontwikkelen. Veel uren heb ik aan dit portaal besteed om bij te dragen. Teksten schrijven, foto`s maken, het portaal ontwikkelen, informatie verzamelen etc. Alles op vrijwillige basis en zonder enige financiële bijdrage. De onkosten draag ik op dit moment allemaal zelf.

Raadscommissievergadering en commissievergaderingen

Ruim twee- en half jaar bezocht ik alle raadscommissievergaderingen en commissievergaderingen. Ik zat op de tribune en toonde mijn betrokkenheid. Na afloop sprak ik met raadsleden maar ook met wethouders en de burgemeester(s). 

Je geeft en hoopt terug te ontvangen

Bij mij werkt het zo: 'Je geeft en je ontvangt'. Mijn missie is dus idealistisch.