Wat fijn dat je ons wilt steunen. Dit kunt je doen door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. We hebben een handtekening van je nodig om de machtiging te kunnen activeren. Daarom ontvang je van ons een offerte met daarin opgenomen het bedrag en de termijn van afschrijving. Je kunt deze voor akkoord ondertekenen.

  Ja, ik wordt vriend van Natuurlijk Ommen en machtig Natuurlijk Ommen met incassant-ID NL08ZZZ502057730000 tot wederopzegging onderstaand bedrag automatisch van mijn rekening af te schrijven.

  Kies het bedrag en de termijn van afschrijving per maand of kwartaal:
  € 5,00
  € 7,00
  € 10,00

  Kies het bedrag van afschrijving per jaar:

  Algemene contactinformatie

  Bank en IBAN informatie

  Plaats en datum

  Wij verwerken bovenstaande informatie in onze administratie. U ontvangt een offerte met daarin opgenomen het gewenste bedrag en de gewenste periode van afschrijving middels automatische incasso.

  Hierbij machtigt u Natuurlijk Ommen met incassant-ID NL08ZZZ502057730000 (incasso via Mollie SEPA) kantoorhoudende op het adres Ruijterstraat 55 te Ommen in Nederland tot het doorlopend en onherroepelijk automatisch herhaaldelijk incasseren van het verschuldigde bedrag voor het lidmaatschap Natuurlijk Ommen.

  Door dit document te ondertekenen verklaart u minimaal 18 jaar oud te zijn en deze aanvraag volledig, correct en naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens bent u bevoegd een dergelijke overeenkomst aan te gaan en bent u woonachtig in een van de landen die tot het SEPA-gebied behoren. U machtigt Natuurlijk Ommen bij deze, tot wederopzegging, het door u opgegeven bedrag periodiek af te schrijven van uw rekening. U bent zich ervan bewust dat u zorg zult moeten dragen voor voldoende saldo op uw rekening ten tijde van de incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.