Klootschieten vanuit het Bezoekerscentrum Ommen is leuk, maar wat is Klootschieten precies? 

Klootschieten is een volksspel waarbij men te voet een route aflegt en om beurten een bal (kloot) gooit. De bedoeling is om de bal onderhands zo ver mogelijk vooruit te werpen. Diegene die de vastgestelde afstand in zo weinig mogelijk worden heeft afgelegd is de winnaar. Het klootschieten wordt vooral in Overijssel, Drenthe en de Achterhoek gespeeld, en is ook bekend onder de Twentse naam 'kloatscheet'n'. 

 

Geschiedenis 

Kloostschieten heeft een lange geschiedenis, die teruggaat naar de 14e eeuw. In 1392 werd in de Haarlemmerhout de eerste klootschietbaan aangelegd, en rond 1500 was het kloostschieten in heel Nederland populair. 

Het klootschieten bestaat uit drie onderdelen: veld, straat en zetten. 

Bij het onderdeel veld is het de bedoeling om een bepaald parcours van gras en/of zand in zo weinig mogelijk worpen af te leggen. Het parcours bevat meestal bochten en kleine hoogteverschillen. Daardoor is het niet alleen van belang hoe hard de kloot gegooid wordt, maar ook waar deze gegooid wordt.

Bij het onderdeel straat gelden ongeveer dezelfde regels als bij veld. Alleen bestaat het parcors uit een gewone (verharde) weg en is de kloot zwaarder. Belangrijk is om bij dit onderdeel de kloot op het midden van den weg te houden. 

Bij het zetten gaat het erom de kloot zover mogelijk door de lucht te gooien. Daarom zijn de (zet)kloten veel kleiner dan een normale baan-straatkloot. De worp eindigt op het punt waar de kloot de grond raakt. 

  Gegevens aanvrager


  ParticulierBedrijfSchool


  Wanneer, hoe laat en met hoeveel personen?

  Selecteer een dag

  Selecteer een datum

  Selecteer tijd en afstand (5 km)*


  Aantal deelnemers

  Prijs persoon € 10,00


  Gewenst aansluitend


  Verklaring

  Coronamaatregelen gesteld door de overheid

  Ja, wij zorgen dat we op de hoogte zijn van de coronamaatregelen die gelden op de door ons geselecteerde datum en houden ons aan de maatregelen.


  Specifieke wensen