Scholen

Scholen kunnen terecht bij het Bezoekerscentrum Ommen als het gaat om leerzame, educatieve arrangementen.

Wij hebben een breed aanbod aan excursies en lezingen en andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan schilderen, nestkastjes timmeren. De fietstochten zijn ook in trek bij de scholen. Onder leiding van een gids kunnen leerlingen er op uit.

Corona-voorwaarden:
Scholen kunnen alleen een excursie of activiteit voor bijvoorbeeld groep 6 van de school aanvragen. Het is niet toegestaan om met leerlingen uit verschillende groepen een groep samen te stellen.

OVERZICHT ARRANGEMENTEN VOOR SCHOLEN