Natuurlijk als klaslokaal

De natuur kan ons veel leren. Het Bezoekerscentrum Ommen heeft interessante educatieve arrangementen ontwikkeld voor groepen. Vanuit het natuurlijke lokaal, dat zich in het groene centrum van Ommen begeeft, worden verschillende excursies en lezingen gegeven.

Bezig zijn met de natuur

Het aanbod aan educatieve arrangementen zal zich de komende tijd flink uitbreiden. Onze educatieve partners zijn samen met ons enthousiast om dit aanbod te vergroten; volop in ontwikkeling dus.

EDUCATIEVE ARRANGEMENTEN